ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠠ
ᠬᠠᠷ ᠠ
ᠳᠤᠮᠳᠠ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ
ӨВЛИЙН ДУНД
ХАР ХУЛГАНА
XII
НЯМ ДАВ МЯГ ЛХА ПҮР БАА БЯМ
1
шар хулгана
8
8
2
шарагчин үхэр
9
9
3
цагаан бар
10
10
4
цагаагчин туулай
11
12
5
хар луу
12
13
6
харагчин могой
13
14
7
хөх морь
14
15
8
хөхөгчин хонь
15
15
9
улаан бич
16
16
10
улаагчин тахиа
17
17
11
шар нохой
18
18
12
шарагчин гахай
19
19
13
цагаан хулгана
20
20
14
цагаагчин үхэр
21
21
15
хар бар
22
22
16
харагчин туулай
23
23
17
хөх луу
24
24
18
хөхөгчин могой
25
25
19
улаан морь
26
26
20
улаагчин хонь
27
27
21
шар бич
28
28
22
шарагчин тахиа
29
29
23
цагаан нохой
1
30
24
цагаагчин гахиа
2
1
25
хар хулгана
3
2
26
харагчин үхэр
4
3
27
хөх бар
5
5
28
хөхөгчин туулай
6
6
29
улаан луу
7
7
30
улаагчин могой
8
8
31
шар морь
9
9