ᠪᠡᠴᠢᠨ
ᠰᠢᠷ ᠠ
ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ
НАМРЫН ТЭРГҮҮН
ШАР БИЧ
VIII
НЯМ ДАВ МЯГ ЛХА ПҮР БАА БЯМ
1
улаан нохой
4
4
2
улаагчин гахай
5
5
3
шар хулгана
6
6
4
шарагчин үхэр
7
7
5
цагаан бар
8
8
6
цагаагчин туулай
9
9
7
хар луу
10
10
8
харагчин могой
11
11
9
хөх морь
12
12
10
хөхөгчин хонь
13
13
11
улаан бич
14
14
12
улаагчин тахиа
15
15
13
шар нохой
16
17
14
шарагчин гахай
17
18
15
цагаан хулгана
18
19
16
цагаагчин үхэр
19
20
17
хар бар
20
21
18
харагчин туулай
21
22
19
хөх луу
22
23
20
хөхөгчин могой
23
24
21
улаан морь
24
25
22
улаагчин хонь
25
26
23
шар бич
26
27
24
шарагчин тахиа
27
27
25
цагаан нохой
28
28
26
цагаагчин гахай
29
29
27
хар хулгана
1
30
28
харагчин үхэр
2
1
29
хөх бар
3
2
30
хөхөгчин туулай
4
3
31
улаан луу
5
4