ᠲᠠᠬᠢᠶ ᠠ
ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ
ᠳᠤᠮᠳᠠ
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ
НАМРЫН ДУНД
ШАРАГЧИН ТАХИА
IX
НЯМ ДАВ МЯГ ЛХА ПҮР БАА БЯМ
1
Улаагчин могой
6
5
2
шар морь
7
6
3
шарагчин хонь
8
7
4
цагаан бич
9
8
5
цагаагчин тахиа
10
10
6
хар нохой
11
11
7
харагчин гахай
12
12
8
хөх хулгана
13
13
9
хөхөгчин үхэр
14
14
10
улаан бар
15
15
11
улаагчин туулай
16
16
12
шар луу
17
17
13
шарагчин могой
18
18
14
цагаан морь
19
19
15
цагаагчин хонь
20
20
16
хар бич
21
21
17
харагчин тахиа
22
22
18
хөх нохой
23
23
19
хөхөгчин гахай
24
24
20
улаан хулгана
25
25
21
улаагчин үхэр
26
26
22
шар бар
27
27
23
шарагчин туулай
28
28
24
цагаан луу
29
29
25
цагаагчин могой
30
30
26
хар морь
1
1
27
харагчин хонь
2
2
28
хөх бич
3
3
29
хөхөгчин тахиа
4
4
30
улаан нохой
5
5