ӨМНӨХ
Өвлийн адаг харагчин үхэр сар
I
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
НЯМ ДАВ МЯГ ЛХА ПҮР БАА БЯМ
1
10
10
ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠬᠣᠨᠢ
шарагчин
хонь
2
11
11
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠴᠢᠨ
цагаан
бич
3
12
12
ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ
цагаагчин
тахиа
4
13
13
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠬᠠᠢ
хар
нохой
5
14
14
ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ
харагчин
гахай
6
15
15
ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ
хөх
хулгана
7
16
16
ᠬᠥᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ
хөхөгчин
үхэр
8
17
17
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ
улаан
бар
9
18
18
ᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ
улаагчин
туулай
10
19
18
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤ
шар
луу
11
20
19
ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠣᠭᠠᠢ
шарагчин
могой
12
21
20
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ
цагаан
морь
13
22
21
ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠬᠣᠨᠢ
цагаагчин
хонь
14
23
22
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠴᠢᠨ
хар
бич
15
24
23
ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ
харагчин
тахиа
16
25
24
ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠣᠬᠠᠢ
хөх
нохой
17
26
25
ᠬᠥᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ
хөхөгчин
гахай
18
27
26
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ
улаан
хулгана
19
28
27
ᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ
улаагчин
үхэр
20
29
28
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠰ
шар
бар
21
30
30
ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ
шарагчин
туулай
22
1
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠤᠤ
цагаан
луу
23
2
2
ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠣᠭᠠᠢ
цагаагчин
могой
24
3
3
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ
хар
морь
25
4
4
ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠬᠣᠨᠢ
харагчин
хонь
26
5
5
ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢ
хөх
бич
27
6
6
ᠬᠥᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ
хөхөгчин
тахиа
28
7
7
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠬᠠᠢ
улаан
нохой
29
8
ᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ
улаагчин
гахай
30
9
9
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ
шар
хулгана
31
10
10
ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ
шарагчин
үхэр
ДАРААХ