ӨМНӨХ
Өвлийн дунд хөх хулгана сар
XII
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
НЯМ ДАВ МЯГ ЛХА ПҮР БАА БЯМ
1
19
19
ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠣᠭᠠᠢ
Харагчин
Могой
2
20
20
ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠷᠢ
Хөх
Морь
3
21
21
ᠬᠥᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠬᠣᠨᠢ
Хөхөгчин
Хонь
4
22
22
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠴᠢᠨ
Улаан
Бич
5
23
23
ᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ
Улаагчин
Тахиа
6
24
24
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠬᠠᠢ
Шар
Нохой
7
25
25
ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ
Шарагчин
Гахай
8
26
26
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Цагаан
Хулгана
9
27
27
ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ
Цагаагчин
Үхэр
10
28
28
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠰ
Хар
Бар
11
29
29
ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ
Харагчин
Туулай
12
30
30
ᠬᠥᠬᠡ ᠯᠤᠤ
Хөх
Луу
13
1
1
ᠬᠥᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠮᠣᠭᠠᠢ
Хөхөгчин
Могой
14
2
2
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ
Улаан
Морь
15
3
3
ᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠨ ᠬᠣᠨᠢ
Улаагчин
Хонь
16
4
4
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠴᠢᠨ
Шар
Бич
17
5
5
ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ
Шарагчин
Тахиа
18
6
6
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠬᠠᠢ
Цагаан
Нохой
19
7
7
ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ
Цагаагчин
Гахай
20
8
8
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Хар
Хулгана
21
9
9
ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ
Харагчин
Үхэр
22
10
10
ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠰ
Хөх
Бар
23
11
12
ᠬᠥᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ
Хөхөгчин
Туулай
24
12
13
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠯᠤᠤ
Улаан
Луу
25
13
14
ᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠣᠭᠠᠢ
Улаагчин
Могой
26
14
15
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ
Шар
Морь
27
15
16
ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠬᠣᠨᠢ
Шарагчин
Хонь
28
16
17
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠴᠢᠨ
Цагаан
Бич
29
17
18
ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ
Цагаагчин
Тахиа
30
18
18
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠬᠠᠢ
Хар
Нохой
31
19
19
ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ
Харагчин
Гахай
ДАРААХ