ӨМНӨХ
Зуны тэргүүн улаагчин могой сар
V
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
НЯМ ДАВ МЯГ ЛХА ПҮР БАА БЯМ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ДАРААХ