ӨМНӨХ
Зуны тэргүүн улаагчин могой сар
V
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
НЯМ ДАВ МЯГ ЛХА ПҮР БАА БЯМ
1
12
11
ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠬᠣᠨᠢ
шарагчин
хонь
2
13
12
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠴᠢᠨ
цагаан
бич
3
14
13
ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ
цагаагчин
тахиа
4
15
14
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠬᠠᠢ
хар
нохой
5
16
15
ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ
харагчин
гахай
6
17
16
ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ
хөх
хулгана
7
18
17
ᠬᠥᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ
хөхөгчин
үхэр
8
19
18
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ
улаан
бар
9
20
19
ᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ
улаагчин
туулай
10
21
20
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤ
шар
луу
11
22
21
ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠣᠭᠠᠢ
шарагчин
могой
12
23
22
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ
цагаан
морь
13
24
23
ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠬᠣᠨᠢ
цагаагчин
хонь
14
25
24
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠴᠢᠨ
хар
бич
15
26
26
ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ
харагчин
тахиа
16
27
27
ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠣᠬᠠᠢ
хөх
нохой
17
28
28
ᠬᠥᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ
хөхөгчин
гахай
18
29
29
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ
улаан
хулгана
19
1
30
ᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ
улаагчин
үхэр
20
2
1
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠰ
шар
бар
21
3
2
ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ
шарагчин
туулай
22
4
3
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠤᠤ
цагаан
луу
23
5
4
ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠣᠭᠠᠢ
цагаагчин
могой
24
6
5
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ
хар
морь
25
7
6
ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠬᠣᠨᠢ
харагчин
хонь
26
8
7
ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢ
хөх
бич
27
9
8
ᠬᠥᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ
хөхөгчин
тахиа
28
10
8
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠬᠠᠢ
улаан
нохой
29
11
9
ᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ
улаагчин
гахай
30
12
10
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ
шар
хулгана
31
13
11
ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ
шарагчин
үхэр
ДАРААХ