ӨМНӨХ
Зуны адаг шарагчин хонь сар
VII
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠬᠣᠨᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
НЯМ ДАВ МЯГ ЛХА ПҮР БАА БЯМ
1
14
13
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠴᠢᠨ
Цагаан
Бич
2
15
14
ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ
Цагаагчин
Тахиа
3
16
15
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠬᠠᠢ
Хар
Нохой
4
17
16
ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ
Харагчин
Гахай
5
18
17
ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Хөх
Хулгана
6
19
18
ᠬᠥᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ
Хөхөгчин
Үхэр
7
20
19
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ
Улаан
Бар
8
21
20
ᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ
Улаагчин
Туулай
9
22
22
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤ
Шар
Луу
10
23
23
ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠣᠭᠠᠢ
Шарагчин
Могой
11
24
24
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ
Цагаан
Морь
12
25
25
ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠬᠣᠨᠢ
Цагаагчин
Хонь
13
26
26
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠴᠢᠨ
Хар
Бич
14
27
27
ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ
Харагчин
Тахиа
15
28
28
ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠣᠬᠠᠢ
Хөх
Нохой
16
29
29
ᠬᠥᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ
Хөхөгчин
Гахай
17
30
30
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Улаан
Хулгана
18
1
1
ᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ
Улаагчин
Үхэр
19
2
2
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠰ
Шар
Бар
20
3
3
ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ
Шарагчин
Туулай
21
4
4
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠤᠤ
Цагаан
Луу
22
5
5
ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠣᠭᠠᠢ
Цагаагчин
Могой
23
6
5
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ
Хар
Морь
24
7
6
ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠬᠣᠨᠢ
Харагчин
Хонь
25
8
7
ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢ
Хөх
Бич
26
9
8
ᠬᠥᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ
Хөхөгчин
Тахиа
27
10
9
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠬᠠᠢ
Улаан
Нохой
28
11
10
ᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ
Улаагчин
Гахай
29
12
11
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Шар
Хулгана
30
13
12
ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ
Шарагчин
Үхэр
31
14
13
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ
Цагаан
Бар
ДАРААХ