ӨМНӨХ
Намрын тэргүүн цагаан бич сар
VIII
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
НЯМ ДАВ МЯГ ЛХА ПҮР БАА БЯМ
1
15
15
ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ
Цагаагчин
Туулай
2
16
16
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤ
Хар
Луу
3
17
17
ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠣᠭᠠᠢ
Харагчин
Могой
4
18
18
ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠷᠢ
Хөх
Морь
5
19
19
ᠬᠥᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠬᠣᠨᠢ
Хөхөгчин
Хонь
6
20
20
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠴᠢᠨ
Улаан
Бич
7
21
21
ᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ
Улаагчин
Тахиа
8
22
22
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠬᠠᠢ
Шар
Нохой
9
23
23
ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ
Шарагчин
Гахай
10
24
24
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Цагаан
Хулгана
11
25
25
ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ
Цагаагчин
Үхэр
12
26
26
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠰ
Хар
Бар
13
27
27
ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ
Харагчин
Туулай
14
28
28
ᠬᠥᠬᠡ ᠯᠤᠤ
Хөх
Луу
15
29
29
ᠬᠥᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠮᠣᠭᠠᠢ
Хөхөгчин
Могой
16
1
30
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ
Улаан
Морь
17
2
1
ᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠨ ᠬᠣᠨᠢ
Улаагчин
Хонь
18
3
2
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠴᠢᠨ
Шар
Бич
19
4
3
ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ
Шарагчин
Тахиа
20
5
4
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠬᠠᠢ
Цагаан
Нохой
21
6
5
ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ
Цагаагчин
Гахай
22
7
6
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Хар
Хулгана
23
8
7
ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ
Харагчин
Үхэр
24
9
8
ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠰ
Хөх
Бар
25
10
9
ᠬᠥᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ
Хөхөгчин
Туулай
26
11
10
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠯᠤᠤ
Улаан
Луу
27
12
11
ᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠣᠭᠠᠢ
Улаагчин
Могой
28
13
12
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ
Шар
Морь
29
14
13
ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠬᠣᠨᠢ
Шарагчин
Хонь
30
15
14
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠴᠢᠨ
Цагаан
Бич
31
16
15
ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ
Цагаагчин
Тахиа
ДАРААХ